Wat kan Bussing Administratiekantoor u bieden ?

Opzetten, begeleiden, verwerken en controleren van de financiële administratie

Boekhouden is onze business. Voor het kleinbedrijf, de zzp-er en de zelfstandige professional verzorgen wij de administratie. Wij maken het traject overzichtelijk en zorgen voor een gedegen basis voor de latere belastingopgaven. Daarbij staan wij op elk gewenst moment klaar voor advies.

Voeren van de salarisadministratie

Voor MKB-klanten kunnen wij naast de financiële administratie de complete salarisadministratie verzorgen: loonstrookjes, jaaropgaven, opgaven ten behoeve van de Belastingdienst en opgaven aan bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen.

Dit zeer specialistisch werk besteden wij dit uit aan een externe professional.

Samenstellen jaarrekening en tussentijdse cijfers (periodieke rapportages)

De jaarrekening geeft een betrouwbaar beeld van uw bedrijfsresultaten.

Bij het voeren van een gedegen boekhouding kunt u op elk gewenst moment een overzicht krijgen van de stand van zaken. Tussentijdse cijfers zijn bijvoorbeeld belangrijk bij de overweging al of niet te investeren en het aanvragen van financiering.

Adviseren op zowel fiscaal als economisch terrein

Boekhouding, jaarrekening, belastingaangifte … het zijn geen geïsoleerde begrippen, maar vormen een netwerk in uw financiële bedrijfsvoering. Fiscale en economische (on)mogelijkheden  zijn bepalend voor uw bedrijfsvoering en wij helpen u graag om hier een optimaal inzicht in te verkrijgen.

Controle op debiteuren en crediteuren

Wij voeren controle voor u uit of facturen zijn betaald, creditnota’s zijn verwerkt en verrekeningen op een juiste manier zijn uitgevoerd.

Verzorgen van aangiften voor ondernemers en particulieren

Op basis van een vlekkeloze administratie stellen wij tijdig de belastingaangiften voor u op. Dit betreft de aangifte omzetbelasting (BTW-aangifte), de aangifte inkomstenbelasting en voor BV’s de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte dividendbelasting.

Ook voor particulieren doen wij de belastingaangiften en kijken wij naar mogelijke aftrekposten.

Gezamenlijk oplossen van geschillen

Indien u een financieel geschil hebt is het prettig om iemand achter de hand te hebben die uw belangen behartigt en kijkt welke mogelijkheden en oplossingen er zijn. Rust, harmonie en helderheid: daar zijn alle partijen bij gebaat en daar gaan wij voor.

Administratieve ondersteuning op locatie

Bussing Administratiekantoor streeft er naar om elke klant te ondersteunen op de manier die het beste bij hem/haar en zijn/haar onderneming past. Zo kunnen klanten de voorkeur geven aan administratieve ondersteuning bij hen op kantoor.

Spreek gerust uw wensen uit dan kunnen we in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden bekijken.